מדהים- מפגש קרוב במיוחד עם כריש
מה הייתם עושים אם במהלך רחיצה בים הייתם מבחינים בכריש? סביר להניח שצועקים ושוחים במהרה אל החוף. גולש אמריקני, אמיץ או טיפש במיוחד, החליט לשוב לזירה ולתעד מקרוב את החיות המפחידות שהקיפו אותו. כך זה נראה
רשת חדשות ערוץ 2   13/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí