המשטים ייבלמו בחומת המגן שלנו
לאחר שהעיד בוועדת טירקל על הכישלון בפעולת השייטת, אמר אשכנזי בטקס סיום קורס חובלים כי "בזכות הבוגרים אנחנו יודעים שהספינות הבאות ייבלמו בחומת המגן של מדינת ישראל וחיל הים". מפקד החיל: "ההרוגים מה'מרמרה' - רוצחים"
Ynet   12/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí