מי ביוב מטוהרים משקים את מטעי התמרים
מי ביוב מטוהרים ממזרח ירושלים הם מקור המים העיקרי להשקיית 3,500 דונם מטעי התמרים שניטעו בישובי צפון ים המלח. מטעי התמרים מספקים את היבולים הגבוהים בעולם - 120 קילו (בממוצע) לעץ תמר יחיד. לשם השוואה, בעיראק בה גידול התמרים הוא ענף החקלאות העיקרי, היבול הממוצע לעץ מגיע ל-40 קילו בלבד.
דה מרקר   11/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí