זני כרישים בסכנת הכחדה
יתכן שתמיד חשבתם שהכרישים מסוכנים לאדם, אך מסתבר שההפך הוא הנכון. ציד מוגבר, תנאי אקלים קשים והתחממות גלובלית, הביאו לכך שזנים רבים של חיות ים ודגים נמצאים כיום תחת סכנת הכחדה. ערוץ פלאנט גרין, מסקר את חמשת זני הכרישים המובילים ברשימת החיות תחת סכנת הכחדה.
GoCool   11/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí