צוות ישראלי יצא לחקור את המצולות
מצוידת ברובוטים מתקדמים, במצלמות משוכללות וברב החובל שמצא את הטיטניק, תעגון בתחילת ספטמבר ספינת המחקר "נאוטילוס" בחופי ישראל. לסיפונה יצטרף צוות של מדענים ישראלים, ובפעם הראשונה תצא משלחת לבדוק מקרוב את מעמקי הים התיכון
nrg   10/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí