צה"ל ירה לעבר ספינת דיג לבנונית
לאחר שלבנון טענה כי ישראל ירתה לעבר המים הטריטוריאליים שלה בשבת בבוקר, בצה"ל אישרו כי ירו כדי להרתיע ספינת דיג ש"חרגה מהאזור המותר" ולא נענתה לקריאות. איש לא נפגע
Ynet   08/08/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí