שידור חי מריף האלמוגים באילת
השידור במהלכו ישוחח נשיא אפסון אירופה עם צוללת אילתית המשדרת ממעמקי הים, יפתח תערוכה בינלאומית של צילומים נבחרים שצולמו בשנים האחרונות במהלך תחרות "אפסון הים האדום"
HomeTheater   26/07/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí