הפלגות דולפינים בים התיכון
מועדון יאכטות מציע לקראת הקיץ הפלגות מודרכות לחיפוש להקות דולפינים מול חופי ישראל. היכן נמצאים הדולפינים, כיצד מוצאים אותם ומהן הסכנות האורבות להם בחופים?
nrg   17/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí