הסגר הימי על עזה ייאכף ע"י ספינת רובוט
מדובר בכלי שיט בלתי מאויש, מתוצרת חברת "רפאל", שנקרא ה"פרוטקטור". הכלי צפוי להיכנס לשימוש מבצעי בחיל הים בחודש הבא. עם זאת, הדגישו בחיל הים כי כלי השיט לא יחליף את פעילות הלוחמים בים
נענע10   17/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí