אמא, תפסתי דג גדול- פארק הדייג מעיין צבי
מה קורה כשהאח הגדול מצליח לדוג והקטנה מתחילה לקנא? שולחים אותה לבריכת המזל של הקטנטנים, שם כל אחד יכול. שבת של דייג (וגם של שקט ונחת ושמש ועיתון, תתפלאו) עברה על שירלי והילדים בפארק הדייג במעיין צבי
Mako   17/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí