דייגי יפו יוצאים למלחמה נגד הנמל החדש
נמל יפו מתעורר לחיים: תערוכות, פסטיבלים ומקומות בילוי נפתחים בו חדשות לבקרים. הציבור נוהר, אבל הדייגים —שחוששים מאיבוד פרנסתם — יצאו למאבק. בינתיים הם בעיקר טוחנים מים
Ynet   17/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí