נלחמים במיליוני גאלונים של נפט עם מגבות
חשיפה: כך מנקים את החופים שזוהמו בנפט; קווין קוסטנר: אני יכול לטהר את המים; פארודיה או מציאות? ב-BP לא מצליחים להתמודד עם קפה שנשפך; ציר קונגרס נאם על הזיהום - ופרץ בבכי; וכתב AP צלל לתוך המים העכורים - ויצא לספר איך היה
Ynet   16/06/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí