השתלטות קטלנית בלב ים- אז מה השתבש?
כאשר תיגמר הדרמה המדממת בלב ים יידרשו בצה"ל לתחקיר מעמיק - וישראל תידרש להסברים בשדה המערכה הדיפלומטי. איך קרה שהשתלטות על ספינות אזרחיות, שיושביהן הצהירו שאינם חמושים - הפכה לאלימה ומדממת כל כך?
Ynet   31/05/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí