דובאי- הלוויתן סמי חוזר אל הטבע
סמי, לוויתן באורך 4.2 מטרים, הוחזק בתוך אקווריום שהוצב בלובי של מלון יוקרתי בדובאי מאז ספטמבר 2008. אך ארגוני זכויות בעלי חיים השיקו קמפיין מיוחד תחת השם "לשחרר את סמי" והשיגו את מבוקשם
נענע10   22/03/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí