גולש גלים, רוח, קייט וגולש SUP נפגשו בפיק
לצערי במציאות זה רחוק מלהיות מצחיק. גולש הגלים מרגיש שכולם באו "לשדוד" לו את הברייק, גולש הקייט עף באוויר ומשתדל שלא לנחות על התורן של גולש הרוח שמפיל את עצמו שלא לדרוס את גולש ה—SUP.
אדרנלין   21/02/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí