כלב ים נדיר נצפה בחוף ראש הנקרה
מדובר אמנם במחזה נדיר במיוחד, אבל בפעם השנייה בתוך כשבועיים נצפה כלב ים בחופי ישראל. בפעם הקודמת זה היה בהרצליה, והיום בחוף ראש הנקרה. מה מחפשים כלבי הים בישראל? לא ברור, אבל תמיד נחמד לראות אותם מבקרים אצלנו.
קשת חדשות 2   21/01/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí