מדוע נעלמו כלבי הים מרציפי סן פרנסיסקו
אלפי כלבי הים שנהגו להשתזף ברציפי סן פרנסיסקו לעיני תיירים משתאים נעלמו בשבועות האחרונים. האם התחממות מי האוקיינוס גרמה להם לנדוד הלאה, או שמא מדובר באזהרה מפני רעידת אדמה קרבה?
הארץ   16/01/2010          ôúç áçìåï çãù
ìéãéòä äáàä

îä ÷åøä áòåìí äéí:
îöìîåú çéåú

îä ÷åøä áçåôé éùøàì:
îöìîåú çåôé éùøàì

çãùåú îòåìí äéí    GoCool    äôìâåú ðåôù   úééøåú   îìåðåú àéìú   îìåðåú ëðøú   îåòãåðé öìéìä   àúøé ùééè   àúøé ãéâ   

DCF4U - äçìôú áàðøéí