Right Whales

Balaena : יעדמ םש
ןוטקנלפ : הנוזת
םינש 40 : םייח ךרוא
יפספהו יטנלטאה סוניקואב : הביבס
רטמ 15-18 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ ךרוא
ןוט 50-80 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ לקשמ

: תופסונ תודבוע
. ופוגמ לכ לקשממ שילש אוה ושאר לקשמ
. הילרטסוא םורדב 500-כ םכותמ 2000-כ ורתונ םלועב
. ש"מק 9-כ לש תוריהמב שדוחב מ"ק 5000-כ םיחוש םה
. מ"ק 1 לש קחרמל תעמשנ (שאלפס) םימב ובנז תאכה