Pilot Whales

Globicephala melaena : יעדמ םש
םינטק םיגד : הנוזת
םינש 30-50 : םייח ךרוא
םימח םימ,תיפורט : הביבס
רטמ 5 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ ךרוא
ןוט 3 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ לקשמ

: תופסונ תודבוע
. םירבח 5-50 לש תוצובקב םיחוש