Orca(killers) Whales

Orcinus Orca : יעדמ םש
םיגדו הנירמ תויח : הנוזת
םינש 25-35 : םייח ךרוא
םיפוח תברקבו םיסונקואה לכב : הביבס
רטמ 7 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ ךרוא
ןוט 4-5 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ לקשמ

: תופסונ תודבוע
. םירבח 5-30 לש תוצובקב םיחוש םינלטקה
. םדאב עגפ אל םלועמ (ןלטק)ומש תורמל