Fin Whales

Balaenoptera Physalus : יעדמ םש
תיעקערק תויחו םינטק םיגד : הנוזת
םינש 40 : םייח ךרוא
םיסוניקואה לכב : הביבס
רטמ 25 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ ךרוא
ןוט 30-80 : רגובמ ןתיוול לש עצוממ לקשמ

: תופסונ תודבוע
. רטמ 230 -מ רתוי לש קמועל לולצל םילוכי