לווייתנים כרישים דולפינים


אינדקס דולפינים
תמונות דולפינים תמונות דולפינים תמונות דולפינים


דולפין קמרון
Atlantic Hump-backed Dolphin
דולפין קמרון
אורך : 2.5 מטר
משקל : 150 ק"ג
דולפין אטלנטי נקוד
Atlantic Spotted Dolphin
דולפין אטלנטי נקוד
אורך : 2.1 - 1.3 מטר
משקל : 75 - 45 ק"ג
דולפין ארוך מקור - ספינר
Long-snouted Spinner Dolphin
דולפין ארוך מקור - ספינר
אורך : 2.3 - 1.6 מטר
משקל : 150 - 100 ק"ג

דולפין טרופי נקוד
Pantropical Spotted Dolphin
דולפין טרופי נקוד
אורך : 2 - 1.7 מטר
משקל : 115 - 90 ק"ג
דולפין ספינר קצר אף
Short-snouted Spinner Dolphin
דולפין ספינר קצר אף
אורך : 2 - 1.7 מטר
משקל : 90 - 50 ק"ג
Southern Rightwhale Dolphin
Southern Rightwhale Dolphin

אורך : 2.9 - 1.8 מטר
משקל : 100 - 60 ק"ג


דולפין ברזילאי
Tucuxi
דולפין ברזילאי
אורך : 1.9 - 1.6 מטר
משקל : 32 - 36 ק"ג
דולפין מצוי
Common Dolphin
דולפין מצוי
אורך : 2.4 - 1.7 מטר
משקל : 110 - 70 ק"ג
דולפין מפוספס
Striped Dolphin
דולפין מפוספס
אורך : 2.5 - 1.8 מטר
משקל : 150 - 90 ק"ג

Rough-toothed Dolphin
Rough-toothed Dolphin

אורך : 2.6 - 2.2 מטר
משקל : 150 - 100 ק"ג
דולפין אינדו פסיפי גיבן
Indo-Pacific Hump-backed Dolphin
דולפין אינדו פסיפי גיבן
אורך : 2.5 - 2 מטר
משקל : 150 - 100 ק"ג
Northern Rightwhale Dolphin
Northern Rightwhale Dolphin

אורך : 3 - 2 מטר
משקל : 100 - 60 ק"ג

דולפין אף בקבוק
Bottlenose Dolphin
דולפין אף בקבוק
אורך : 3.9 - 1.9 מטר
משקל : 650 - 150 ק"ג
Commerson's Dolphin
Commerson's Dolphin

אורך : 1.3 - 1.7 מטר
משקל : 85 ק"ג
דולפין הקטור
Hector's Dolphin
דולפין הקטור
אורך : 1.5 - 1.2 מטר
משקל : 85 ק"ג


דולפין דרום אפריקאי
Heaviside's Dolphin
דולפין דרום אפריקאי
אורך : 1.7 - 1.6 מטר
משקל : 75 - 40 ק"ג
דולפין שחור
Black Dolphin
דולפין שחור
אורך : 1.7 - 1.2 מטר
משקל : 65 - 35 ק"ג
דולפין וילסון
Hourglass Dolphin
דולפין וילסון
אורך : 1.8 - 1.6 מטר
משקל : 120 - 90 ק"ג

דולפין דסקי
Dusky Dolphin
דולפין דסקי - כהה
אורך : 2.1 - 1.6 מטר
משקל : 90 - 50 ק"ג
דולפין שחור סנטר
Peale's Dolphin
דולפין שחור סנטר
אורך : 2.2 - 2 מטר
משקל : 115 ק"ג
דולפין פסיפי לבן צד
Pacific White-sided Dolphin
דולפין פסיפי לבן צד
אורך : 2.4 - 1.7 מטר
משקל : 150 - 85 ק"ג

דולפין אטלנטי לבן צד
Atlantic White-sided Dolphin
דולפין אטלנטי לבן צד
אורך : 2.5 - 1.9 מטר
משקל : 200 - 160 ק"ג
דולפין לבן בטן
Fraser's Dolphin
דולפין לבן בטן
אורך : 2.6 - 2 מטר
משקל : 210 - 160 ק"ג

Irrawaddy Dolphin

אורך : 2.7 - 2 מטר
משקל : 150 - 90 ק"ג


דולפין לבן מקור
White-beaked Dolphin
דולפין לבן מקור
אורך : 2.8 - 2.5 מטר
משקל : 275 - 180 ק"ג
דולפין אפור
Risso's Dolphin
דולפין אפור
אורך : 3.8 - 2.6 מטר
משקל : 500 - 350 ק"ג
לווייתנים כרישים דולפינים