דרום אמריקה מוצא: חתול מדבר מנוקד שם:
רטוב,יבש תזונה: קשה לזיהוי זיהוי המינים: 15 אורך:
קל טיפול:   שיטת רבייה: 25 טמפ':
קרקעית בחצץ מיקום באק':   רבייה באק': 100 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , זקוק לחצץ חלק בגדול בינוני-קטן הערות :
 
 
   
דרום אמריקה,אמזונס מוצא: חתול שוקולד שם:
רטוב,יבש תזונה: קשה לזיהוי זיהוי המינים: 22 אורך:
קל טיפול:   שיטת רבייה: 26 טמפ':
קרקעית מיקום באק':   רבייה באק': 100 נפח אק':
חברותי לכל הדגים הערות :
 
 
   
ברזיל מוצא: קורידורס מנוקד-זנב שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 5 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 25 טמפ':
אמצע וקרקעית מיקום באק': קשה רבייה באק': 50 נפח אק':
חברותי לדגים אחרים הערות :
 
 
   
ברזיל מוצא: קורידורס אדולופס שם:
אצות,יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 5 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 25 טמפ':
כל האקווריום מיקום באק': קשה רבייה באק': 80 נפח אק':
חברותי לדגים אחרים , זקוק למרחב  הערות :
 
 
   
דרום אמריקה מוצא: קורידורס נחושתי שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 8 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 25 טמפ':
אמצע וקרקעית מיקום באק': קשה רבייה באק': 50 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , זקוק לחצץ חלק בגדול בינוני-קטן הערות :
 
 
   
ברזיל מוצא: קורידורס מקושת שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 5 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 25 טמפ':
חלק תחתון מיקום באק': קשה רבייה באק': 50 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , זקוק לחצץ חלק בגדול בינוני-קטן הערות :
 
 
   
ברזיל מוצא: קורידורס ברבטוס שם:
יבש,רטוב תזונה: לנקבה אף אפור ,לזכר זהב זיהוי המינים: 10 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 19 טמפ':
חלק תחתון מיקום באק': בינוני רבייה באק': 100 נפח אק':
חברותיים , חיים בזוגות, ניתן להבדיל במינים רק בבגרות הערות :
 
 
   
דרום אמריקה מוצא: קורידורס נמרי שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 7 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 20 טמפ':
בקרקעית מיקום באק': קשה רבייה באק': 80 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , זקוק לחצץ חלק בגדול בינוני-קטן הערות :
 
 
   
ברזיל מוצא: קורידורס מרושת שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 7 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 23 טמפ':
בקרקעית מיקום באק': קלה רבייה באק': 100 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , זקוק לחצץ חלק בגדול בינוני-קטן הערות :
 
 
   
דרום אמריקה מוצא: קורידורס סטרבי שם:
יבש,רטוב תזונה: הזכר רזה מהנקבה זיהוי המינים: 5.5 אורך:
קל טיפול: תטולת מצע שיטת רבייה: 24 טמפ':
בקרקעית מיקום באק': קלה רבייה באק': 80 נפח אק':
חברותי לכל הדגים , פעילים ביום ושוחים בקבוצות קטנות הערות :