באקווריום 4 דגים,2 שושנים עינונים שושנן רגיל 1 (יותר כתום ) ודג צהובדגים : 2 שושננים רגילים (עינוני)- Amphiprion Ocellaris זכר ונקבה
  1 שושנן - Amphiprion Percula
  1 צבעון זריחה (צהוב) - Pseudochromis Flavivertex

השושננים הובאו בגודל קטן מאד ,לאחר כמה קרבות בינהם נקבע מינם של כל אחד .
הזכר גדול יותר מהנקבה .השושננים רגועים רב הזמן אך לפעמים יריבו ופגעו באלמוג
הצבעוני מסתובב רב הזמן באיוור הסלעים והאלמוגים ,ישן בתוך אחת המחילות .שושנות ים : 1 שושנה סגולה וזרועות ירוקים גדולה - Heteractis Magnifica
  1 זרועות לבנים

השושנות התמקמו בעצמן במרכז האקווריום על אבן גדולה . השושנה הלבנה מסתתרת.
מאחורי סלע והסגולה במרכז האקווריום פורסת את זרועותיה מול המנורה .
שושנת הים הסגולה אוכלת אחת לשבוע דג שלם בגודל 5 ס"מ .הסימביוזיה בין הדגים לשושנת הים - במערכת השיתופיות בנין השושננים לשושנת הים ,השושנניים
מתחככים בזרועות השושנה כל היום ,הם אינם נצרבים מזרועתייה ומרגישים בטוחים בזרועותיה .
הצבעוני מסתובב ליד השושנה אך אינו נכנס בין זרועותיה . כאשר האור כבה שושנת הים נסגרת באיטיות
והשושננים מנסים להכנס בין זרועותיה . השושנניים אינם נצרבים מזרועות השושנה מכיוון שעל גופם ריר
אשר מגן מפני החומר הצורב המופרש מהשושנה .

שושננים ושושנה גדולה פתוחה