Triggers-םיינרצנםיפסונ םינותנ
מ"ס 120 תוחפל יוצר םוירווקא ךרוא
רטיל 220 תוחפל יוצר םוירווקא חפנ
אל םוירווקאב םיגומלא םע
דבלב ןויסנ ילעבל,אל םיליחתמל
םוירווקאה לכב םוירווקאב םוקימ
ינפקות םוירווקאב תוגהנתה
ןוזמה יגוס לכ הנוזת
יוהיזל ןתינ אל םינימה יוהיז
הרידנ םוירווקאב הייבר
הקידבל םידדמ
25-26 הרוטרפמט
8.1-8.3 PH
0 NH3/NH4 הינומא
0 Nitrite (NO2)
50 ppm - מ תוחפ Nitrate (NO3)
1.021-1.024 (S.G) תוחילמ
6-7ppm D.O
black trigger bursa trigger clown trigger spotted trigger

undulated trigger white line trigger white tail trigger humu trigger


humu trigger