Gobies-םיינונרבקםיפסונ םינותנ
מ"ס 90 תוחפל יוצר םוירווקא ךרוא
רטיל 120 תוחפל יוצר םוירווקא חפנ
ןכ םוירווקאב םיגומלא םע
ןכ םיליחתמל
רותסמל תומקמל בורק םוירווקאב םוקימ
ונימ ינב םע קר יתורבח םוירווקאב תוגהנתה
ןוזמה יגוס לכ הנוזת
יוהיזל ןתינ אל םינימה יוהיז
תירשפא םוירווקאב הייבר
הקידבל םידדמ
25-26 הרוטרפמט
8.1-8.3 PH
0 NH3/NH4 הינומא
0 Nitrite (NO2)
25 ppm - מ תוחפ Nitrate (NO3)
1.020-1.024 (S.G) תוחילמ
6-7ppm D.O


zebra goby blue jaw tilefish fire goby clown goby

golden head jawfish purple fire goby scissor tail goby spotted goby

striped goby yellow goby