Damsel

םיפסונ םינותנ
מ"ס 90 תוחפל יוצר םוירווקא ךרוא
רטיל 120 תוחפל יוצר םוירווקא חפנ
ןכ םוירווקאב םיגומלא םע
ןכ םיליחתמל
הקידבל םידדמ
25-26 הרוטרפמט
8.1-8.3 PH
0 NH3/NH4 הינומא
0 Nitrite (NO2)
20 ppm - מ תוחפ Nitrate (NO3)
1.020-1.024 (S.G) תוחילמ
6-7ppm D.O


black and gold black back chromis blue star blue streak

chromis domino damsel dusty damsel garibaldi

green chromis honey damsel electric blue pearl damsel


silver chromis

three striped damsel

yellow tailed damsel