Clowns-םיינונשושםיפסונ םינותנ
מ"ס 90 תוחפל יוצר םוירווקא ךרוא
רטיל 120 תוחפל יוצר םוירווקא חפנ
ןכ םוירווקאב םיגומלא םע
ןכ םיליחתמל
םוירווקאה לכב םוירווקאב םוקימ
יתורבח םוירווקאב תוגהנתה
ןוזמה יגוס לכ הנוזת
יוהיזל ןתינ אל םינימה יוהיז
תירשפא םוירווקאב הייבר
הקידבל םידדמ
25-26 הרוטרפמט
8.1-8.3 PH
0 NH3/NH4 הינומא
0 Nitrite (NO2)
20 ppm - מ תוחפ Nitrate (NO3)
1.020-1.024 (S.G) תוחילמ
6-7ppm D.O


allardi clarki ocellaris maroon clown

ocellaris clown percula saddleback clown sebae


skunk clown

tomato clown