טבלה להתאמת שושנות ים לשושנוניים
aiptasia burrowing tube anemone condylactis anemone corkscrew tentacle anemone

curlique long-tentacled anemone ritteri anemone white carpet anemone