שם שושנה\שם מדעי ליצן Entacmaea quadricolor Macrodactyla doreensis Cryptodendrum adhaesivum Heteractis magnifica Heteractis crispa Heteractis aurora Stichodactyla gigantea Stichodactyla haddoni
Amphiprion-ocellaris          
Amphiprion-percula        
Amphiorion melanopus          
Amphiprion frenatus            
Amphiprion rubrocinctus            
Amphiprion ephippium            
Amphiprion mccullochi              
Amphiprion akallopisos              
Amphiprion perideraion          
Amphiprion sandaracinos              
Amphiprion nigripes              
Amphiprion leucokranos            
Amphiprion thiellei    
Amphiprion clarkii
Amphiprion akindynos    
Amphiprion allardi            
Amphipion bicinctus      
Amphiprion chagosensis                
Amphiprion chrysopterus      
Amphiprion omanensis            
Amphiprion latifasciatus        
Amphiprion chrysogaster          
Amphiprion fuscocaudatus        
Amphiprion tricinctus          
Amphiprion polymnus          
Amphiprion latezonatus              
Amphiprion sebae              
Premnas-biaculeatus            


Visit Greenpeace.org to help save your seas.